Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Met de upgrade van 32-bit naar 64 bit systemen diende er een groot aantal rapportages (30) omgezet te worden naar SSRS. Het rapportagesysteem in gebruik voldeed niet meer.

Na een grondige analyse van de huidige rapportages deze door middel van reverse engineering in kaart gebracht met een duidelijke mapping vanaf de bronsystemen en een overzicht van alle Business logica.

Vervolgens alle SSRS-rapporten opnieuw gemaakt waarbij zoveel als mogelijk Business logica is overgenomen. Als afronding van het project zijn alle 30 SSRS rapporten werkend door mij opgeleverd aan de klant.