UWV

Er waren 2 afdelingen die beide een systeem hebben gebouwd. Deze systemen hadden overlap qua data waarbij men het besluit heeft genomen deze te migreren naar een nieuw systeem. Het onderliggende relationele model diende vervangen te worden door een DataVault model om van dit nieuwe systeem een Datawarehouse te maken.

Mijn taak bestond eruit het dimensionale model in te richten (data Marts) voor de SSRS-rapportages.