Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een bestaande rapportage database transformeren naar een DataVault oplossing. Het betreft hier migratie data (migranten uit andere landen). Het behoeft niet gezegd te worden dat dit zeer complexe data is betrekking hebbende op de migrant.

In een team van 4 personen een bijdrage geleverd aan het opzetten van een DataVault Datawarehouse.