Argenta

De opdracht was duidelijk. Een klantportaal maken waarbij dit klantenportaal aangesloten moest worden bij de Nederlandse bank om witwaspraktijken te kunnen signaleren. Mijn taak (onderdeel van team van 6 à 7 mensen) was deels het ontwerpen van het onderliggende datamodel DataVault.

Verder om een geautomatiseerd testproces op te zetten met Specflow welke je in staat stelt om op basis van input aan te geven wat de verwachte output is en in hoeverre dit aansluit ja/nee.

Een klantportaal opgeleverd dat voldeed aan de verwachtingen/eisen.