Documentatie

Documentatie is een belangrijk onderdeel van softwareontwikkeling, maar het kan de ontwikkeling ook belemmeren als het niet goed wordt gebruikt. In het verleden, tijdens een afstudeeropdracht bij Philips, werd mij verteld om te stoppen met documenteren en gewoon te beginnen met bouwen. Deze documentatie was nodig volgens de systeemontwikkelingsmethodiek SDM. We spreken hier over 1996, en het was voor mij toen al duidelijk dat het belangrijk is om de klant zo vroeg mogelijk te betrekken in het te bouwen systeem. Dit kan worden gedaan door een prototype (POC) te maken. Dit is ook een goede manier om te bepalen of alle wensen/eisen van de klant mogelijk zijn. Tegenwoordig wordt dit Agile genoemd.

Agile:
Agile is een verzamelnaam voor een aantal softwareontwikkelingsmethodieken die in de jaren ’90 zijn ontstaan. Agile-methodieken zijn gebaseerd op een iteratieve en incrementele aanpak, waarbij het systeem in korte sprints wordt ontwikkeld. De belangrijkste principes van Agile zijn:
  Eenvoudigheid: Het systeem moet zo eenvoudig mogelijk zijn.
  Communicatie: De communicatie tussen de verschillende teamleden is essentieel.
  Feedback: Feedback van de klant is belangrijk om het systeem te verbeteren.
  Samenwerking: Het team moet samenwerken om het systeem te bouwen.

Prototype: Of beter gezegd Proof Of Concept (POC)
Een prototype is een vroege versie van een systeem die wordt gebruikt om de wensen/eisen van de klant te evalueren. Prototypes kunnen worden gemaakt door middel van verschillende technieken, zoals papieren of digitale schetsen, wireframes of werkende prototypes.

Documentatie:
Er zijn veel verschillende soorten documentatie die kunnen worden gebruikt bij softwareontwikkeling. De meest voorkomende soorten documentatie zijn:

  • Systeemarchitectuurdocument: Dit document beschrijft het ontwerp